Zarządzanie oświatą online

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą online

studia podyplomowe zarządzanie oświatą on-lineZachęcamy Państwa do sprawdzonego i efektywnego, a także bardzo wygodnego sposobu studiowania. Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą online to dogodny sposób na podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak również na zmianę kierunku rozwoju ścieżki kariery. Największym atutem formuły online jest ponadto możliwość realizacji programu studiów w dowolnym miejscu i czasie.

Studia realizowane online (e-learning) są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, a ich absolwenci otrzymują takie same dyplomy, jak absolwenci  wyżej wymienionych studiów. Jeśli więc nie chcesz lub z różnych przyczyn nie możesz podjąć studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie Oświatą, zrób to online.

Bez wątpienia korzyściami e-learningu są: optymalizacja czasu i oszczędność środków finansowych – nie tracisz czasu i pieniędzy na częsty dojazd. Nie musisz także stawiać się na określoną godzinę w wyznaczonym miejscu. Ponadto do nauki zabierasz się wtedy, kiedy sam uznasz, że jest na to dobry moment i przyswajasz materiał we własnym tempie.

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Zarządzanie oświatą?

Studia są przede wszystkim dedykowane nauczycielom szkół i przedszkoli. Wskutek zmian na rynku usług edukacyjnych, wzrasta potrzeba unowocześnienia stylu i sposobów zarządzania szkołą. Dlatego celem studiów jest zaopatrzenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową. Program kształtuje i rozwija kompetencje umożliwiające skuteczną pracę na stanowisku zarówno dyrektora jak również jego zastępcy. Studia zatem przekazują wiedzę z zakresu poszczególnych obszarów zarządzania szkołą oraz zasobami ludzkimi. W efekcie naszych studiów absolwenci dysponują wiadomościami i umiejętnościami z zakresu kierowania placówką i personelem. Potrafią także sprawnie organizować pracę w placówce oświatowej.

Struktura studiów

Studia realizowanie są w dwóch semestrach w wymiarze 300 godzin. Prowadzone są w formie on-line. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna ANS w Pruszkowie moodle.wskfit.pl. Podejmując studia Zarządzanie Oświatą online słuchacze mogą w sposób praktyczny przekonać się o tym, jaki wpływ nowoczesna technologia wywiera na proces edukacji i docenić możliwości przekazywania wiedzy przy pomocy kanałów multimedialnych. To bardzo cenne doświadczenia, które z pewnością przełożą się na późniejszą pracę w placówce oświatowej, zwłaszcza obecnie, kiedy coraz częściej w pracy nauczyciela wykorzystuje się techniki kształcenia na odległość.

Program obejmuje praktykę w wymiarze 50 godz.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

Po ukończeniu studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (Poz. 1791).

Kontakt: tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 2 semestry

Data rozpoczęcia: listopad 2024 r.

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą – organizacja (studia uruchomione w listopadzie 2024)

Plan zajęć semestru I

Plan zajęć semestru II

Opłaty. Koszt studiów to 2500 złotych, stwarzamy możliwość opłat ratalnych 1350 zł opłata semestralna oraz zwalniamy Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

  • podanie do Dziekana Wydziału,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, (kopia poświadczona na miejscu)
  • deklaracja wariantu płatności
  • umowa o kształcenie,
  • 2 fotografie (format legitymacyjny)
  • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
  • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
  • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu,
  • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów).

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – Zarządzanie oświatą

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU ANS w Pruszkowie

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT ANS w Pruszkowie:

ul. Hubala 5
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@ans.pruszkow.pl