studia podyplomowe

Studia podyplomowe – rekrutacja

Zastanawiasz się nad zmianą swojego profilu zawodowego? Chcesz podnieść kwalifikacje w wybranej dziedzinie lub całkiem się przebranżowić? Trwająca właśnie rekrutacja na studia podyplomowe stwarza taką możliwość!

Do wyboru masz co najmniej kilka interesujących kierunków, na których zajęcia odbywają się w wygodnej formie niestacjonarnej. Weekendowe zjazdy teraz są w dodatku w formie online, co jeszcze bardziej zwiększa ich atrakcyjność. Masz dużą swobodę w zakresie studiowania i poświęcasz jedynie minimalną ilość czasu, bo nie musisz już tracić go na dojazdy na uczelnię. Uczysz się jak chcesz i gdzie chcesz, dlatego to świetna opcja dla osób dorosłych, mających rodziny, pracę i mieszkających w pewnej odległości od Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie. Do udziału w procesie rekrutacji zapraszamy nie tylko osoby z województwa mazowieckiego, ale też z całej Polski.

Jak przebiega proces rekrutacji?

Proces rekrutacji na wybranym kierunku studiów odbywa się online, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Należy dołączyć do niego wymagane dokumenty oraz załączniku, tym kopię dokumentu tożsamości, oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku, zdjęcia i potwierdzenia wniesienia opłaty za studia podyplomowe. Rekrutacja na każdym wydziale może przebiegać nieco inaczej, dlatego zapoznaj się z regulacjami dla poszczególnych kierunków kształcenia.

Studia podyplomowe on-line:

studia podyplomowe wychowanie fizyczne wskfit_zarzadzanie_oswiata studia podyplomowe biologia w szkole wskfit_geografia

studia podyplomowe edb on-line Drukowanie Drukowanie 


Studia przez Internet prowadzone są z wykorzystaniem platformy e-learningowej moodle WSKFiT.

Oferta Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie skierowana jest do osób, które pragną poszerzyć wyższe wykształcenie, ale nie chcą lub nie mają możliwości uczęszczania na uczelnię. Studia on-line dla nauczycieli, w tym studia podyplomowe dla nauczycieli prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-learningowej moodle WSKFiT. Jest to skuteczny sposób na zdobycie niezbędnej wiedzy oraz wykształcenia, który jednocześnie praktycznie nie wymaga uczęszczania na uczelnię. Już wiele osób skorzystało z opcji, aby w ten sposób ukończyć respektowane i wartościowe studia podyplomowe nauczycielskie. Wystawione przez nich pozytywne opinie najlepiej świadczą o wysokiej jakości takiej formy edukacji.

STUDIA dla osób, które nie mają czasu jeździć na uczelnię.

Nie każdy dorosły człowiek, pragnący pogłębić swoją wiedzę lub zdobyć nowe uprawnienia, ma możliwość dojeżdżania na uczelnie. Studia podyplomowe on-line dla nauczycieli to doskonałe rozwiązanie dla osób mających dzieci, zapracowanych lub niemogących pozwolić sobie na dojazdy z innych powodów.

Nauka na platformie edukacyjnej WSKFiT daje szansę zdobycia kwalifikacji bez konieczności uciążliwych dojazdów, odrywania się od obowiązków służbowych czy rodzinnych. Dzięki stałej dostępności materiałów dydaktycznych, można uczyć się w dowolnym miejscu i czasie. Nowoczesne rozwiązania e-learningowe gwarantują maksimum wygody i przystępnie przekazaną wiedzę.

Podczas semestru na studiach podyplomowych on-line odbywają się jedynie 2-3 zjazdy w siedzibie Uczelni, reszta nauczania odbywa się przez internet z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi nauczania na odległość. To sprawia, że oferowane studia podyplomowe online są bardzo dogodne, a uczestniczący w nauczaniu słuchacze mogą w optymalny sposób korzystać z udostępnianych im materiałów dydaktycznych.

Czy studia podyplomowe online dla nauczycieli oferują wysoki poziom nauczania?

Częstą obawą osób decydujących się na studia podyplomowe online jest niski poziom nauczania. Nasze studia podyplomowe dla nauczycieli oraz pozostałe kierunki studiów podyplomowych online zostały tak opracowane, aby w pełni wykorzystywać przewagę nowoczesnych narzędzi edukacyjnych w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu nauczania.

Jako prężnie rozwijająca się Szkoła Wyższa stale rozszerzamy zakres studiów podyplomowych dostępnych w wariancie nauczania online. Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, aby wiedza oraz doświadczenia naszych wykładowców były jak najlepiej przekazywane studentom. Wiemy, że studia podyplomowe online dla nauczycieli to nie tylko okazja do podniesienia kompetencji zawodowych czy zmiany ścieżki rozwoju kariery, ale przede wszystkim narzędzie do rzetelnego wykonywania pracy dydaktycznej z uczniami. W tym duchu realizujemy program nauczania online. Wartością dodaną na studiach podyplomowych nauczycielskich jest możliwość spotkania nowych ludzi, pasjonatów tej samej dziedziny, z którymi wymieniasz się wiedzą oraz doświadczeniem. To niezwykle inspirujące środowisko, a nawiązane w ten sposób znajomości zazwyczaj trwają wiele lat.


Finansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych – informacje → 

Bon szkoleniowy – informacje→


KURSY INSTRUKTORSKIE DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSKFiT

Uwaga !!! Jeżeli aktualnie jesteś słuchaczem studiów podyplomowych WSKFiT zrób kurs instruktora w czasie studiów z dyscyplin: lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa oraz pływanie

Wystarczy:

I WRAZ Z DYPLOMEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMASZ UPRAWNIENIA INSTRUKTORSKIE.