Wiedza o społeczeństwie online

Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie online

Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie online

Studia podyplomowe WOS to nowa propozycja studiów zdalnych Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie.
Formuła online została stworzona po to, aby uczynić je bardziej przyjaznymi dla naszych słuchaczy.
Realizacja studiów w formie e-learningu pozwala przede wszystkim uczyć się we własnym tempie, w każdym miejscu i czasie. To również doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Według rozporządzenia w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia podyplomowe WOS trwają trzy semestry.

 • Charakterystyka

Studia podyplomowe WOS mają zadanie, aby przygotować studiujących do prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie w szkołach. Program studiów zapewnia również przygotowanie merytoryczne w zakresie dydaktyki i metodyki nauczania tego przedmiotu.

W celu zapewnienia najlepszej jakości nauczania, Studia podyplomowe WOS realizowanie są w trzech semestrach w wymiarze 400 godzin. Aby zapewnić komfort i efektywność kształcenia studia prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W celu realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna ANS w Pruszkowie moodle.wskfit.pl.

W wyniku zdanego egzaminu końcowego studia podyplomowe WOS kończą się otrzymaniem świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (Poz. 1791).


Kontakt: tel. 22 759 55 30 ; podyplomowe@ans.pruszkow.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry

Data rozpoczęcia: listopad 2024 r.

Organizacja studiów podyplomowych Wiedza o społeczeństwie

I semestr / II semestr / III semestr

Koszt studiów to 2900 złotych. Istnieje również możliwość opłat ratalnych 1000 zł opłata semestralna. Zwalniamy także Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty:

 • podanie do Dziekana Wydziału,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, (kopia poświadczona na miejscu)
 • deklaracja wariantu płatności
 • umowa o kształcenie,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu ,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
ANS w Pruszkowie
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe wiedza o społeczeństwie

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU ANS w Pruszkowie


 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT ANS w Pruszkowie:
ul. Hubala 5
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@ans.pruszkow.pl