Doradztwo zawodowe online

Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe onlineStudia podyplomowe doradztwo zawodowe

Proponujemy Państwu studia podyplomowe Doradztwo zawodowe realizowane przez internet. E-learning to optymalne rozwiązanie dzięki któremu oszczędzicie Państwo czas i pieniądze, jak również wyeliminujecie dojazdy do Uczelni. Dodatkową korzyścią jaką dają studia on-line jest także możliwość nauki we własnym tempie o każdym czasie.

Według rozporządzenia w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia trwają trzy semestry.

Do kogo skierowane są studia podyplomowe Doradztwo zawodowe?

Studia kierujemy przede wszystkim do osób z wyższym wykształceniem. W trakcie trwania trzysemestralnych studiów słuchacze uczą się czym jest doradztwo zawodowe, jak również zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie jego praktycznej realizacji. Studia mają także na celu kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i z grupą oraz doskonalenie sztuki kształtowania właściwych relacji społecznych.

Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe przygotowują do pracy doradcy:

 • zawodowego dla młodzieży szkolnej,
 • zawodowego dla osób poszukujących pracy,
 • personalnego dla firm poszukujących pracowników,
 • personalnego w biznesie.

W wyniku odbycia trzysemestralnych studiów, słuchacze zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie doradztwa zawodowego. Kształtują także umiejętności pracy indywidualnej i grupowej oraz doskonalą sztukę nawiązywania właściwych relacji z młodzieżą i dorosłymi.

W celu zapewnienia najwyższej jakości kształcenia, studia podyplomowe Doradztwo zawodowe realizowanie są w trzech semestrach w wymiarze ponad 400 godzin. Aby uczynić je jak najbardziej przyjaznymi dla studentów prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W celu realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna ANS w Pruszkowie moodle.wskfit.pl.

W wyniku zdanego egzaminu końcowego Studia kończą się otrzymaniem świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (Poz. 1791).

Kontakt: tel. 22 759 55 30 ; podyplomowe@ans.pruszkow.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry

Data rozpoczęcia: listopad 2024 r.

Organizacja studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego

I semestr / II semestr / III semestr

Koszt studiów to 2900 złotych. Istnieje także  możliwość opłat ratalnych 1000 zł opłata semestralna.  Zwalniamy również Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty:

 • podanie do Dziekana Wydziału,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, (kopia poświadczona na miejscu)
 • deklaracja wariantu płatności
 • umowa o kształcenie,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu ,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
ANS w Pruszkowie Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU ANS w Pruszkowie


 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT ANS w Pruszkowie:
ul. Hubala 5
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30 ; podyplomowe@ans.pruszkow.pl