Wychowanie fizyczne

Studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne on-line

Studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne

Studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, posiadających przygotowanie pedagogiczne, czyli do nauczycieli. Słuchaczami mogą być także absolwenci uczelni wyższych nieposiadający przygotowania pedagogicznego. W tym przypadku do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie nauczania wychowania fizycznego muszą uzupełnić kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne (patrz nasza oferta studiów podyplomowych). Studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne przygotowują do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII i szkołach ponadpodstawowych. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 • Struktura studiów

Aby zapewnić optymalną jakość kształcenia, studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne prowadzone są w systemie niestacjonarnym w wymiarze 400 godzin realizowanych w trzech semestrach, zarówno  metodami tradycyjnymi, jak również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W celu realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna ANS w Pruszkowie – moodle.wskfit.pl. Pozostałe zajęcia odbywają się natomiast w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

 • Program studiów

Przedmioty realizowanie w formie on-line: anatomia, fizjologia wysiłku sportowego, pedagogika sportu, psychologia sportu, teoria wychowania fizycznego, antropomotoryka, socjologia, biomechanika sportu, biochemia sportu, metodyka wychowania fizycznego (wykłady), podstawy treningu ogólnorozwojowego, żywienie i odnowa biologiczna, a także pierwsza pomoc przedmedyczna.

Przedmioty realizowane w formie zjazdów stacjonarnych (trzy zjazdy w semestrze)gimnastyka, lekka atletyka, pływanie, teoria i metodyka sportowych gier zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna), zabawy i gry ruchowe, metodyka wychowania fizycznego (ćwiczenia), emisja głosu, przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Program obejmuje również praktykę w wymiarze 90 godz.

Kierownik studiów: dr Aida Piskorz

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry od listopada 2024 do sierpnia 2025 (zajęcia w ramach trzeciego semestru będą odbędą się również w ciągu dwóch tygodni wakacji)

Data rozpoczęcia: listopad 2024 r.

Plany zajęć studiów podyplomowych Wychowanie Fizyczne (studia uruchomione w listopadzie 2024)

I semestr / II semestr / III semestr

Koszt studiów to 3300 złotych. W semestrze letnim stwarzamy również możliwość opłat ratalnych 1150 zł (trzy raty). Zwalniamy także Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

 • kwestionariusz osobowy,
 • deklaracja wariantu płatności
 • umowa o kształcenie,
 • dyplom ukończenia studiów, (kopia poświadczona na miejscu)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
ANS w Pruszkowie
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU ANS w Pruszkowie

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


KURSY INSTRUKTORSKIE DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ANS w Pruszkowie

Uwaga !!! Jeśli aktualnie jesteś słuchaczem studiów podyplomowych ANS w Pruszkowie zrób kurs instruktora w czasie studiów z dyscyplin: lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa oraz pływanie

Wystarczy:

I WRAZ Z DYPLOMEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMASZ UPRAWNIENIA INSTRUKTORSKIE.


DZIEKANAT ANS w Pruszkowie:

ul. Hubala 5
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 28  ; podyplomowe@ans.pruszkow.pl


W naszej Uczelni prowadzimy również inne studia podyplomowe dla nauczycieli oraz studia podyplomowe na kierunku gimnastyka korekcyjna.