Biologia w szkole online

Studia podyplomowe Biologia w szkole online

Studia podyplomowe biologia w szkoleStudia podyplomowe Biologia w szkole online umożliwiają zdobycie kwalifikacji pedagogicznych do pracy w zawodzie nauczyciela zarówno w szkołach, jak i placówkach oświatowych. Wygodna forma zajęć zdalnych pozwala uniknąć straty czasu, jak również pieniędzy na uciążliwe dojazdy.

Według rozporządzenia w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia trwają trzy semestry.

 • Charakterystyka

Studia podyplomowe Biologia w szkole przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania biologii jako drugiego przedmiotu we wszystkich typach szkół. Plan nauczania obejmuje m.in.: anatomię i fizjologię, biologię komórki, biotechnologię, biologię ewolucyjną, dydaktykę biologii, ekologię ogólną, fizjologię roślin, a także genetykę ogólną, podstawy zoologii – bezkręgowce, różnorodność biologiczną – organowce, różnorodność biologiczną – podstawy algologii i mikologii. Program zawiera również praktyki w wymiarze 90 godzin.

 • Struktura

Studia podyplomowe Biologia w szkole realizowanie są w trzech semestrach, co ogółem daje  wymiar ponad 420 godzin. Co do zajęć – prowadzone są one z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Do realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna ANS w Pruszkowie moodle.wskfit.pl, dzięki której zajęcia prowadzone są w sposób wygodny dla słuchaczy.

Studia kończą się egzaminem końcowym.

W wyniku ukończenia studiów podyplomowych Biologia w szkole, słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (Poz. 1791).


Kontakt: tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@ans.pruszkow.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry

Data rozpoczęcia: listopad 2024 r.

Organizacja studiów podyplomowych Biologia w szkole

I semestr / II semestr / III semestr

Koszt studiów to 2900 złotych. Istnieje także  możliwość opłat ratalnych 1000 zł opłata semestralna. Zwalniamy również Państwa z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

 • podanie do Dziekana Wydziału,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, (kopia poświadczona na miejscu)
 • deklaracja wariantu płatności
 • umowa o kształcenie,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu ,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
ANS w Pruszkowie
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – biologia w szkole

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU ANS w Pruszkowie

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


DZIEKANAT ANS w Pruszkowie:
ul. Hubala 5
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@ans.pruszkow.pl