Sport

Studia sportowe

Sport – studia sportowe I stopnia – licencjackie


Do kogo skierowany jest kierunek Sport?

Studia sportowe są skierowane do zainteresowanych działalnością w sporcie kwalifikowanym, jak również prowadzeniem aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Zarówno wysoki poziom sportu wyczynowego, jak również popularyzacja rekreacyjnego uprawiania sportu przez całe życie, to cele stojące przed nowoczesnym społeczeństwem. Nasze studia sportowe to oferta dla sportowców różnych dyscyplin oraz dla wszystkich innych zainteresowanych sportem. To szansa dla tych, którzy chcą z wykorzystaniem nowatorskich metod pracować w dynamicznie rozwijającej się branży trenerskiej z dziećmi, młodzieżą, jak również osobami dorosłymi oraz starszymi.

Kandydat na ma do wyboru studia stacjonarne lub niestacjonarne.

Studia sportowe oferują jedną z sześciu specjalności trenerskich:

 • piłki nożnej, w ramach tej specjalności student otrzymuje certyfikat UEFA potwierdzający kwalifikacje trenerskie
 • kolarstwa, w ramach tej specjalności student otrzymuje certyfikat PZKol potwierdzający kwalifikacje trenerskie
 • trener tenisa
 • trener personalny
 • przygotowania motorycznego
 • menedżer sportu

Studia sportowe na naszej uczelni kończą się otrzymaniem:

 • dyplomu ukończenia Akademii Nauk Stosowanych im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie i tytułu licencjata,
 • dyplomu trenera wybranej dyscypliny sportowej lub menedżera sportu

Student podejmujący naukę na kierunku Sport zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu.

Wybrane przedmioty realizowanie w toku studiów.

 • Historia sportu
 • Psychologia sportu
 • Teoria sportu
 • Teoria treningu sportowego
 • Teoria i metodyka sportów zespołowych (piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa)
 • Teoria i metodyka sportów indywidualnych (lekka atletyka, gimnastyka, pływanie, ćwiczenia siłowe, sporty walki, tenis stołowy)
 • Coaching sportowy
 • Zarządzanie grupą sportową
 • Przedmioty z zakresu wybranej specjalności

Nasze studia sportowe dają studentom umiejętności prowadzenia treningu w wybranej dyscyplinie sportowej. Zostają oni wyposażeni w wiedzę na temat organizowania i prowadzenia grupy sportowej. Poznają również zasady funkcjonowania rynku sportowego i zarządzania w sporcie.

Absolwenci kierunku Sport z pewnością mogą znaleźć zatrudnienie w prywatnych i publicznych instytucjach sportowych. Będą również mile widziani w klubach sportowych, klubach fitness, związkach, zrzeszeniach i stowarzyszeniach sportowych. Mogą także podjąć pracę w instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport. Dodatkowo są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze sportu.

W szkołach i placówkach oświatowych mogą pracować w wyniku zdobycia uprawnień pedagogicznych.

Kierunek sport to studia sportowe bez wątpienia przygotowujące do samodzielnego tworzenia i prowadzenia sekcji sportu kwalifikowanego i grup sportowych. W efekcie absolwenci będą w stanie tworzyć miejsca pracy dla siebie i innych, jednocześnie mając wpływ na kondycję zdrowotną społeczeństwa.


Kadrę dydaktyczną tworzą miedzy innymi:


Wykładowca - studia sportoweDr Aida Piskorz

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W 2004 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Na Uczelni pracuje od 2008 roku . Prowadzi wykłady na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Promotorka zarówno prac licencjackich, jak i magisterskich. W badanach naukowych koncentruje się przede wszystkim na  problematyce pracy nauczyciela z uwzględnieniem zmian zachodzących w prawie oświatowym, dydaktyce  i pedeutologii.

Wykładowca. Od 2022 r pełni funkcję Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie.


Kadra dydaktyczna na kierunku studia sportoweDr hab. Anna Kęska

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Racjonalne żywienie. Żywienie a zdrowie, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. W 2006 uzyskała dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej, Wydział Wychowania Fizycznego, AWF w Warszawie.

Jej projekty badawcze dotyczą problematyki wpływu aktywności fizycznej na budowę ciała, jak również wydolność fizyczną osób w różnym wieku. Była wykonawcą lub kierownikiem kilkunastu projektów statutowych. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych krajowych, a także międzynarodowych. Przygotowywała cykl artykułów eksperckich dla Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) w ramach programu KIK34 (SWISS CONTRIBUTION). Jest także autorką artykułów popularno-naukowych na zamówienie Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.

Jest kierownikiem i wykładowcą studiów i warsztatów realizowanych w ramach programów europejskich, jak również innych programów międzynarodowych i krajowych: Studia dla nauczycieli drugiego przedmiotu (Podyplomowe Studia „Wychowanie Fizyczne”), Podyplomowe Studia „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie”, Warsztaty „Żywienie dzieci i młodzieży”. Kierownik 10 edycji studiów podyplomowych „Żywienie i wspomaganie dietetyczne
w sporcie” oraz wykładowca na tych studiach (także na studiach podyplomowych: Psychologia sportu, Trener personalny, Trener motoryczny).


Dr Katarzyna Pec

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne oraz licencjackie na kierunku turystyka i rekreacja.

Autorka wystąpień i publikacji naukowych poświęconych wypaleniu zawodowemu nauczycieli wychowania fizycznego oraz aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Zdobywczyni nagrody dla młodych naukowców za pracę: „Participation pf Polish youth in various areas of physical activity”  podczas kongresu przedolimpijskiego: „2008 International Convention on Science, Education and Medicine in Sport” 1-4 sierpnia 2008 w Guangzhou w Chinach. Zdobywczyni nagrody International Council of Sport Science and Physical Education za artykuł: ”Professional Burnout among Polish Physical Education Teachers”, podczas konferencji  „The 16th Biennal Conference of the International Society for Commparative Physical Education and Sport 2008 – Global Merging: A New Era for Sport and Physical Education” 23-26 lipca 2008 w Macau w Chinach.

Nauczycielka wychowania fizycznego, języka angielskiego i biologii w warszawskiej szkole. Wielokrotny organizator obozów dla dzieci i młodzieży. Ponadto instruktorka gimnastyki korekcyjnej, a także instruktorka dyscyplin: pływanie, gimnastyka sportowa, narciarstwo zjazdowe.


Dr Marzena Kurzak

Absolwentka studiów doktoranckich AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą w Instytucie Badań Edukacyjnych MENiS (2004) oraz Studiów Podyplomowych w zakresie biologii i przyrody w SGGW w Warszawie (2018r). Doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie wychowania fizycznego w WCIES (2008-2011). Przez 20 lat nauczycielka wychowania fizycznego w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 42 w Warszawie, a także nauczyciel akademicki WSKFiT H. Konopackiej w Pruszkowie.

Ponadto autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, jak również metodycznych oraz laureatka nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2012 roku za zajęcie III miejsca w III edycji konkursu na opracowanie modelowych programów nauczania.

Posiada również uprawnienia: specjalizacja magisterska z rekreacji i turystyki, instruktor tenisa ziemnego, instruktor pływania, instruktor gimnastyki.

 


Dr Regini Romuald

Absolwent oraz wieloletni pracownik Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – m. in: kierownik Zakładu w Katedrze Lekkiej Atletyki, z-ca dyrektora Instytutu Sportu, członek Senatu.

Trener lekkiej atletyki I klasy – m. in: trener kadry juniorek w skoku wzwyż, z-ca kierownika szkolenia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, trener metodyk w Stołecznej Federacji Sportu, trener lekkiej atletyki w AZS Warszawa, v-ce Prezes Warszawskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, trener koordynator w centrum rekreacji i sportu „Gymnasion” w Warszawie.

Zainteresowania sportowe: uprawia bieganie oraz ćwiczenia siłowe.


Natalia Koperska

Psycholog sportu i esportu. Absolwentka psychologii na SWPS. Nominowany psycholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Współpracuje również z Polskim Komitetem Paraolimpijskim. Posiada Certyfikat Psychologa Sportu I klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek European Federation of Sport Psychology.

Doktorantka AWF Warszawie. Nauczyciel akademicki na AWF w Warszawie, jak również na Uniwersytecie SWPS. Współpracuje z organizacjami esportowymi od 2016 roku.  Pracowała między innymi z  takimi drużynami jak: Team Kinguin (CS:GO, League of Legends, Fortnite), Devils.one (CS:GO, League of Legends, Fortnite Heros III, Simracing), 7more7 (League of Legends), Ballista.gg (Valorant).

Jest współtwórcą, jak również koordynatorem merytorycznym projektu Reconnect Yourself, skierowanego do graczy. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii esportu i treningu mentalnego dla graczy związanych z agencją Proplayers.gg, Dr Pepper Talent Academy oraz podczas Campów szkoleniowych Esports Skills Camp. Ponadto autorka publikacji oraz kursów dotyczących zastosowania gier komputerowych w treningu sportowym oraz treningu mentalnym.


Dr Mariusz Hrycyna

Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Specjalność: Anatomia człowieka, Biomechanika układu ruchu człowieka, Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, Teoria treningu. Trener: Kulturystyki, Pływania, Personalny, Instruktor: Podnoszenia ciężarów, Gimnastyki sportowej, Piłki siatkowej, a także Żeglarstwa.

Wykładowca Wyższych Uczelni na kierunkach: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, dietetyka. Zajmuje się również szkoleniem kadr instruktorskich oraz trenerskich z zakresu kulturystyki, nowoczesnych form treningu m.in. treningu personalnego, funkcjonalnego, pourazowego, stabilizacji głębokiej oraz stretchingu. Ponadto specjalista z zakresu korekcji postawy ciała i dietetyki.


Dr Marek Zieliński

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Nauczyciel dyplomowany, II stopień specjalizacji zawodowej, edukator w zakresie doskonalenia zarządzania oświatą, jak również edukator  programu „ Nowa Szkoła ” w zakresie wspierania zmian w programie dydaktycznym szkoły. Studia podyplomowe z zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Instruktor gimnastyki sportowej I kl., a także piłki siatkowej. Szkolenie w zakresie aerobiku i step aerobiku – I stopień. Ponadto uczestnik międzynarodowych konwencji i warsztatów metodycznych z zakresu aerobiku i step aerobiku.

W 1993 roku powołany na doradcę metodycznego w zakresie WF w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym we Włocławku, a następnie w Kujawsko Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, jak również w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku (do 2013). Jako doradca metodyczny był wykładowcą na kwalifikacyjnych kursach: pedagogicznych, z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, terapii pedagogicznej, a także na kursach doskonalących dla  kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.


Dr Marcin Smolarczyk

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dziedzinie kultury fizycznej, wieloletni pracownik Zakładu Gier Sportowych warszawskiej AWF. Trener najwyższej klasy sportowej piłki ręcznej (EHF Master Coach – IV poziom RINCK Convention). Prowadził zespoły młodzieżowe na poziomie kadr narodowych, jak również seniorskie w rozgrywkach Superligii oraz I ligii. Od 2016 roku jako lektor europejskiej federacji piłki ręcznej (EHF Lecturer) prowadzi szkolenia dla trenerów piłki ręcznej organizowane w Europie (EHF) i w Polsce (ZPRP).


Dr Tomasz Maziarczyk

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Nauczyciel dyplomowany, instruktor kulturystyki, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i Mistrz Polski w kajakarstwie, instruktor pływania, sędzia Polskiego Związku Kajakowego, sędzia Polskiego Związku Pływackiego. Dodatkowo Trener Osobisty z wieloletnim stażem.

Zainteresowania: – zabytkowa motoryzacja


Dr Przemysław Płoskonka

Doktor nauk o kulturze fizycznej, wykładowca akademicki, specjalizujący się przede wszystkim w zagadnieniach związanych z turystyką kwalifikowaną (aktywną) i outdoorem. Konsultant projektów z obszaru kultury fizycznej i turystyki odpowiedzialnej. Lider społecznych ruchów edukacji plenerowej, jak również przyrodniczo-leśnej. Wychowanek krakowskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a następnie reprezentant AZS AWF Warszawa w pływaniu. Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Wierny pragmatycznej zasadzie J. Deweya uczenia się przez działanie, w konsekwencji której tworzył na Uczelni podwaliny nowoczesnych zajęć outdoorowych zgodnych z przesłaniem pedagogiki przygody. Autor pond 30 publikacji naukowych, a także uczestnik międzynarodowych projektów badawczych i konferencji naukowych.

Zarówno doświadczony pilot wycieczek, jak również organizator i kierownik imprez turystyki kwalifikowanej oraz wypraw przygodowych. Obecnie zaangażowany w działalność największej organizacji społecznej zajmującej się sztuką przetrwania – Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu.

Posiada liczne uprawnienia instruktorskie i ukończone kursy m.in. survivalu, wspinaczki, kajakarstwa, pływania, nurkowania, żeglarstwa, ski-touringu, jak również ratownictwa wodnego. W wolnych chwilach zapalony kajakarz, nie stroni od nocy w lesie pod rozgwieżdżonym niebem. Stara się trzymać formę, regularnie pływa.

W efekcie swojej działalności odznaczony  Brązowym Krzyżem Zasługi za rozwój edukacji (2016).


Dr Paweł Kapuściński

Od dzieciństwa związany z piłką ręczną. Trener piłki ręcznej III-go poziomu EHF. Członek sztabu szkoleniowego Kadry Narodowej seniorek, jak również Kadry Narodowej 2006 dziewcząt, trener I-ligowego zespołu kobiet AZS AWF Warszawa. Ponadto instruktor koszykówki, piłki siatkowej, a także kajakarstwa.


Dr Agnieszka Kostyra

Doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Absolwentka 2 kierunków studiów podyplomowych, oraz licznych  szkleń i kursów. Autorka kilku publikacji naukowych dotyczących sportu. Posiada również wieloletnie doświadczenie jako trener pływania w klubach sportowych dla dzieci i dorosłych, czynny nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej.


Tabela opłat dla studentów I stopnia (licencjackich) WF

opłata rekrutacyjna czesne za semestr na studiach niestacjonarnych
Wariant pierwszy – jednorazowy 85 zł 2 800 zł
Wariant drugi – ratalny 85 zł 580 zł (1 z 5 rat)

Prowadzimy również studia na kierunku administracja.