Władze Uczelni


Jego Magnificencja Rektor – dr Mariola Pytlak

 – powołana na tę funkcję od 1 września 2023 roku.

Doktor nauk ekonomicznych (Kolegium Ekonomiczno–Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie). Od początku rozwoju zawodowego zainteresowania koncentrują się na gospodarce lokalnej i regionalnej. 

Działalność zawodowa i organizacyjna

Od roku 2011 niezależny konsultant – współpraca z podmiotami gospodarczymi (analizy, zarządzanie strategiczne, badania terenowe).

Od 2012 roku ekspert zewnętrzny w środowisku samorządów lokalnych (zarządzanie strategiczne – współtworzenie dokumentów strategicznych w gminach). Od roku 2014 ekspert dla dziedziny Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Od 2023 roku ekspert w zakresie oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz oceny projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027.

W latach 2013-2015 dziekan, najpierw na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, a następnie Wydziału Zamiejscowego w Żyrardowie Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

Działalność dydaktyczna i naukowa

W latach 2014-2017 adiunkt w Staropolskiej Szkole Wyższej. Od 2015 współpracuje z Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki.

Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych w obszarze umiędzynarodowienia uczelni oraz grantów naukowych dotyczących czynników rozwoju miast poprzemysłowych. Członek i kierownik zespołów badawczych realizujących projekty związane z funkcjonowaniem samorządów, zarządzania zasobami ludzkimi oraz rynku pracy.

Autor wielu publikacji naukowych dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zarządzania w samorządach lokalnych zachodniego pasma aglomeracji warszawskiej. 

Od 2022 roku członek Zarządu Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego


 Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia – dr Aida Piskorz


 Dziekan Wydziału Administracji – mgr Mariusz Baecker


Nauczyciele  badawczo – dydaktyczni

mgr Adamski Piotr

mgr Babecka Klaudia

mgr Bała Grzegorz

mgr Barański Piotr

mgr Barcikowska Małgorzata

mgr Barcikowski Zbigniew

dr Błaut Robert

dr Chełmecki Jerzy

mgr Czerniak-Czyżniak Marta

dr Dawidowska Małgorzata

mgr Dąbrowski Rafał

mgr Dmoch – Holody Agata

mgr Dobrolubow Piotr

mgr Dubicka Agnieszka

mgr Elżanowski Jacek

mgr Filipiuk Tomasz

mgr Fronczek Bożena

dr Geszprych Marek

dr hab. Gołębiowska Anna

dr hab. Górska-Zabielska Maria

mgr Gutmański Robert

dr hab. Hellich Ewa

dr Hrycyna Mariusz

dr hab. Izdebski Witold

mgr Janaszek Jakub

mgr Janiszek Wioleta

mgr Jasińska Agata

mgr Jasiński Jakub

mgr Kałużyńska Karolina

mgr Karczewska Urszula

dr hab. Kęska Anna

mgr Klimaszewska Katarzyna

mgr Kolenderska Angelika

dr Koperska Natalia

dr Kostyra Agnieszka

mgr Krawczyński Tomasz

mgr Kubiak Szymon

mgr Kucharska Małgorzata

mgr Kulak Katarzyna

dr Kuliś Szymon

dr Kurzak Marzena

mgr Kuster Magdalena

mgr Kuźniak Zuzanna

mgr Landowski Michał

mgr Lengiewicz Magdalena

mgr Łagowski Grzegorz

dr hab. Łobejko Stanisław

mgr Marchewka Mateusz

dr Markowski Jacek

mgr Mielniczuk Marcin

mgr Mielniczuk_ Agata

dr Milde Katarzyna

mgr Napiórkowski Piotr

mgr Nowaczyk Mirosław

mgr Okurowski Andrzej

dr Ołdak – Jaczyńska Katarzyna

dr Ostrowska Elżbieta

mgr Paczkowska Maria

mgr Paluch Jakub

mgr Paluchowski Marian

dr Pawłowska Agata

dr Pawłowska_ Agata

dr Pawłowski Marek

dr Pec Katarzyna

dr Perdion Waldemar

dr Piątkowski Artur

mgr Pieczyński Marcin

mgr Pietrzyk Anetta

mgr Pintara Marcin

dr Piskorz Aida

dr Płoskonka Przemysław

mgr Potulska Anna

mgr Proczek Agnieszka

dr Pytlak Mariola

dr Regini Romuald

mgr Rogulski Rafał

mgr Rupniewska Daria

mgr Schabowski Jakub

dr Sidz Leszek

mgr Skrobot Andżelika

mgr Słotwińska-Rosłanowska Ewelina

mgr Stanisławski Michał

mgr Starczewska Monika

dr Stokowski Franciszek

mgr Strzelczyk Arkadiusz

dr Strzelecki Daniel

mgr Szczypski Andrzej

dr Szkup Roman

mgr Świech Marcin

mgr Tyc Zbigniew

mgr Tymińska Agnieszka

mgr Vukić Filip

mgr Walenta-Uda Monika

mgr Waleszczyk Piotr

dr Walkowiak Jerzy

mgr Wawryk Dawid

mgr Wierzbowski Janusz

mgr Włoczkowska Małgorzata

mgr Woźniak Jacek

dr Wrona Marcin

mgr Zwierzchowski Adam