Koło naukowe WSKFiT

Studentki i Studenci,

zapraszamy Was do działania w ramach studenckich kół naukowych.

Studenckie koło naukowe jest formą aktywności młodzieży akademickiej poszerzającej zainteresowania w ramach działalności badawczo-dydaktycznej, prowadzonej w Uczelni. Studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenie, prowadzić badania naukowe, wydawać publikacje, brać udział w konferencjach i szkoleniach oraz spotykać się z przedstawicielami świata nauki, kultury i polityki.

Koło naukowe działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi w Uczelni. Każde koło naukowe powołane na Uczelni ma opiekuna merytorycznego, którym jest pracownik naukowy WSKFiT oraz Przewodniczącego – tę funkcję pełni jeden ze studentów. Pieczę nad kołami sprawuje Rektor.

Chcemy, by koła studenckie naszej Uczelni stanowiły przestrzeń do wspólnego zdobywania i dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA >>>


 Regulamin koła naukowego


 SPRAWOZDANIE z działalności KN ROSA w roku akademickim 2022-2023

 SPRAWOZDANIE z działalności KN ROSA w roku akademickim 2021-2022

 Założenia projektu 1. Kodeks Etyczny jako narzędzie zarządzania i kształtowania postaw pracowników

 Założenia projektu 2. Słabości, wyzwania i kierunki działań publicznych służb zatrudnienia