Samorząd studencki

Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej jest łącznikiem między studentami i władzami Uczelni.

Do głównych zadań Samorządu należy:

 • kreowanie życia studenckiego w Uczelni przez organizowanie imprez okolicznościowych na terenie szkoły i poza nią, np.: Otrzęsiny dla studentów I roku, Andrzejki, Ostatki itp.
 • opiniowanie projektów dotyczących dydaktyki i organizacji uczelni; przedstawiciele Samorządu Studentów uczestniczą w posiedzeniach Senatu, w pracach Komisji Stypendialnych i Komisji Dyscyplinarnych w Uczelni
 • udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej, stowarzyszenie uczelni niepaństwowych MONSSUN i innych organizacji studenckich
 • współpraca z samorządami innych uczelni w zakresie wymiany myśli i doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw
 • udział w akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym

Skład Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2021/22

 • Marek Uzdowski – przewodniczący
 • Paulina Krzywicka – v-ce przewodniczący
 • Krzysztof Klisiak – v-ce przewodniczący
 • Krzysztof Warnel- sekretarz
 • Krzysztof Pietrucha – członek
 • Marcin Ciecierski – członek
 • Zuzanna Dymek – członek
 • Robert Wroński – członek

Kontakt z Samorządem: samorzad.studencki@wskfit.pl


Akty Prawne: