Wychowanie fizyczne online

Studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne onlineStudia podyplomowe wychowanie fizyczne online

Wychowanie fizyczne online to propozycja studiów, której główną zaletą jest oszczędność czasu, jak również środków na dojazdy do uczelni.

Wskutek ukończenia studiów e-learningowych absolwenci otrzymują świadectwa identyczne jak absolwenci studiów stacjonarnych.

W wyniku rozporządzenia w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela studia trwają trzy semestry.

Komu dedykowane są studia podyplomowe Wychowanie Fizyczne?

Studia kierujemy zwłaszcza do nauczycieli szkół i przedszkoli chcących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. W rezultacie absolwent zdobywa uprawnienia do nauczania wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym. W trakcie studiów poruszane są zatem zagadnienia z dziedzin takich jak: anatomia, antropologia, fizjologia, biomechanika, pedagogika i psychologia sportu, jak również socjologia, teoria sportu, zabawy i gry ruchowe. Omawiane są zagadnienia dotyczące metodyki wychowania fizycznego, sportów indywidualnych i zespołowych, emisji głosu, żywienia i odnowy biologicznej, a także wielu innych. Program ma na celu nauczyć oddziaływania zarówno metodami fizycznymi na organizm,  jak również środkami społecznymi na osobowość. W efekcie prowadzi to do realizacji potrzeb podopiecznych w zakresie rozwoju psychokinetycznego. Przygotowuje ich także  do dalszej dbałości o zdrowie oraz sprawność fizyczną po zakończeniu edukacji.

W celu zapewnienia optymalnej jakości kształcenia, studia wychowanie fizyczne online realizowane są w trzech semestrach w wymiarze 400 godzin. Prowadzone są zarówno  metodami tradycyjnymi, jak również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W celu realizacji zajęć w formie e-learningowej wykorzystywana jest platforma edukacyjna WSKFiT – moodle.wskfit.pl. Pozostałe zajęcia odbywają się natomiast w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych weekendowo.

Program studiów

Przedmioty realizowanie w formie on-line: anatomia, fizjologia wysiłku sportowego, pedagogika sportu, psychologia sportu, teoria wychowania fizycznego, antropomotoryka, socjologia, biomechanika sportu, biochemia sportu, metodyka wychowania fizycznego (wykłady), podstawy treningu ogólnorozwojowego, żywienie i odnowa biologiczna, a także pierwsza pomoc przedmedyczna.

Przedmioty realizowane w formie zjazdów stacjonarnych (trzy zjazdy w semestrze): gimnastyka, lekka atletyka, pływanie, teoria i metodyka sportowych gier zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna), zabawy i gry ruchowe, metodyka wychowania fizycznego (ćwiczenia), emisja głosu, przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Program obejmuje również praktykę w wymiarze 90 godz.

Na zakończenie studiów studenci piszą pracę dyplomową na wybrany temat.

W wyniku ukończenia studiów podyplomowych Wychowanie Fizyczne, słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. (Poz. 1791).

Kontakt : tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl

Termin zgłoszeń: rekrutacja ciągła ( decyduje kolejność zgłoszeń kompletu dokumentów)

Czas trwania: 3 semestry (trzy zjazdy w semestrze)

Data rozpoczęcia: marzec 2024 r.

Plany zajęć studiów podyplomowych Wychowanie Fizyczne online (studia uruchomione w listopadzie 2023)

I semestr

II semestr

III semestr

Koszt studiów to 3300 złotych. Istnieje możliwość opłat ratalnych 1150 zł (trzy raty). Zwalniamy również z opłaty wpisowej 0 zł i rekrutacyjnej 0 zł.


Wymagane dokumenty :

 • podanie do Dziekana Wydziału,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, (kopia poświadczona na miejscu)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego lub lekarza medycyny pracy,
 • deklaracja wariantu płatności
 • umowa o kształcenie,
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny )
 • oświadczenie o ubezpieczeniu NW,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dowodu osobistego poświadczona na miejscu,
 • dowód wpłaty (po złożeniu dokumentów ).

nr konta Bankowego :
WSKFIT Pruszków
BGŻ SA : 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870

Z dopiskiem : Studia podyplomowe – WF

Komplet Dokumentów należy dostarczyć do DZIEKANATU WSKFiT

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


KURSY INSTRUKTORSKIE DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSKFiT

Uwaga !!! Jeśli aktualnie jesteś słuchaczem studiów podyplomowych WSKFiT –  zrób kurs instruktora w czasie studiów z dyscyplin: lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa oraz pływanie

Wystarczy:

I WRAZ Z DYPLOMEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMASZ UPRAWNIENIA INSTRUKTORSKIE.


DZIEKANAT WSKFiT:

ul. Hubala 5
05 – 800 Pruszków
w godz. pracy dziekanatu

tel. 22 759 55 30  ; podyplomowe@wskfit.pl