STYPENDIA


Programy stypendialne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) dla studentów zagranicznych [link do strony NAWA]

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa
Telefon +48 22 390 35 00
Fax +48 22 826 28 23
e-mail: biuro@nawa.gov.pl
https://nawa.gov.pl/


Stypendium Wyszehradzkie

International Visegrad Fund
Hviezdoslavovo námestie 9
811 02 Bratislava
Slovak Republic
T: +421 259 203 811
Email: visegradfund@visegradfund.org
http://visegradfund.org/