Plany zajęć


Wychowanie fizyczne

Organizacja roku

Rozkład zajęć w WSKFiT 

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 2 semestr – studia stacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 4 semestr – studia stacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 2 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2023/2024

Sesja egzaminacyjna

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024

 • 2 semestr – studia stacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 4 semestr – studia stacjonarne – rok akademicki 2023/2024

 • 2 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2023/2024

Administracja

Organizacja roku

Rozkład zajęć w WSKFiT 

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024

 • 2 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2023/2024

Sesja egzaminacyjna

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024

 • 2 semestr – studia niestacjonarne mgr – rok akademicki 2023/2024

Zarządzanie

Organizacja roku

Rozkład zajęć w WSKFiT 

 • 2 semestr – studia stacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 4 semestr – studia stacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 6 semestr – studia stacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024

Sesja egzaminacyjna

 • 2 semestr – studia stacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 4 semestr – studia stacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 6 semestr – studia stacjonarne – rok akademicki 2023/2024

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 4 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024
 • 6 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024

Sport

Organizacja roku

Rozkład zajęć w WSKFiT 

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024

Sesja egzaminacyjna

 • 2 semestr – studia niestacjonarne – rok akademicki 2023/2024