Nauczyciel WF wobec wyzwań współczesności

Współczesna rzeczywistość bez wątpienia nie sprzyja rozwojowi fizycznemu młodych ludzi zapatrzonych w monitory, konsole i telefony komórkowe. Ta wirtualna rzeczywistość staje się niebezpieczna w momencie, kiedy zastępuje tą realną i związane z nią aktywności ruchowe. Należą do nich: sport, ruch rekreacja, czyli wychowanie fizyczne. W tym kontekście nauczyciel wf staje się bardzo ważnym elementem współczesnego społeczeństwa. Spoczywa na nim odpowiedzialność ochrony młodych ludzi przed skutkami technologicznego postępu poprzez wychowanie fizyczne.

Zatem nauczyciel wf to nie tylko organizacja zajęć i ćwiczenia fizyczne. To przede wszystkim misja społeczna, mająca bardzo poważne i długofalowe skutki, gdzie wychowanie fizyczne odgrywa kluczową rolę.

Wychowanie fizyczne miarą zdrowego społeczeństwa

Wobec powyższego można stwierdzić, że od pracy nauczycieli wf, ich profesjonalizmu, metodyki i zaangażowania, zależy przyszła kondycja całego społeczeństwa. Wiele chorób, dolegliwości, problemów ze zdrowiem, zarówno fizycznych, jak również psychicznych, jest spowodowanych brakiem aktywności fizycznej. A przecież jej nawyk zdobywamy właśnie w szkole.

To jak nauczyciel wf utrwali w młodym człowieku ten nawyk, będzie skutkowało w jego późniejszym życiu i kształtowało jego fizyczną, a także psychiczną jakość.

Podsumowując: zdrowe społeczeństwo to społeczeństwo fizycznie wyedukowane,  jak również posiadające świadomość znaczenia wychowania fizycznego.

Edukacja fizyczna jako czynnik minimalizujący koszty społeczne

Koszty społeczne, które powstają w wyniku braku aktywności fizycznej są znaczne. Choroby cywilizacyjne generują ogromne straty w wyniku kosztów leczenia, które ponosi państwo, a którym w wielu przypadkach można by zapobiec. Jednym z najlepszych sposobów jest utrwalanie w ludziach nawyku dbania o kondycję fizyczną i uświadamiania im skutków jej braku. Zawsze lepszym sposobem jest zapobiegać niż leczyć, a taką szansę daje właśnie wychowanie fizyczne.

Zatem wydaje się, że najistotniejszym elementem, jaki powinien posiadać nauczyciel wf jest pasja, zaangażowanie, wiara, że to co robi jest naprawdę fundamentalne dla kondycji całego społeczeństwa i jego przyszłości.
Poczucie misji, która będzie kształtowała przyszłe pokolenia – oto istota zawodu nauczyciela.