Instruktor podnoszenia ciężarów

Specjalistyczny kurs instruktora,  specjalność podnoszenie ciężarów

pc_2 pc_1

Czerwiec  2022

ORGANIZATOR: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej

 

PATRON MERYTORYCZNY: Polski Związek Podnoszenia Ciężarów

 

1. Korzyści

Kurs instruktora ze specjalnością podnoszenie ciężarów przygotowuje do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu i rekreacji. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli umożliwia prowadzenie lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  Absolwent kursu, w ramach działalności gospodarczej, może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs jest również doskonałym sposobem na odświeżenie i usystematyzowanie wiedzy osób, które już prowadzą zajęcia.

2. Uprawnienia

Absolwent kursu instruktora ze specjalnością podnoszenie ciężarów uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent jest również uprawniony do wykonywania zawodu instruktora w pozostałych krajach UE na podstawie certyfikatu instruktora w języku angielskim zgodnym z obowiązującymi standardami unijnymi.

Legitymacja instruktora oraz certyfikat instruktora są wydawane przez Wyższą Szkołę Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie i są honorowane na obszarze całej Unii Europejskiej. Legitymizują pracę instruktora podnoszenia ciężarów.

Uwaga: WSKFiT nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

3. Organizacja

Kurs instruktora ze specjalnością podnoszenie ciężarów składa się z części ogólnej (wiedza teoretyczna) oraz części specjalistycznej (teoria i praktyka).

Z części ogólnej są zwolnieni absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu, jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.   

Część ogólna kursu (100 godzin lekcyjnych) obejmuje następujące przedmioty: anatomia, biomechanika, pedagogika, psychologia, socjologia, biochemia człowieka, teoria i metodyka sportu, teoria treningu sportowego, fizjologia, fizjologia wysiłku, pierwsza pomoc. Ta część kończy się egzaminem ogólnym w formie pisemnego testu. 

Zajęcia odbywają się w formie e-learningowej. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.moodle.wskfit.pl  Login i hasło kursant otrzymuje przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

Część specjalistyczna kursu obejmuje:

  • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty (80 godzin lekcyjnych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym.
  • Praktyki instruktorskie (30 godzin lekcyjnych) to hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz części zajęć. Praktyki odbywają się w trakcie kursu, w dowolnie wybranym przez kursanta klubie sportowym lub rekreacyjnym. Praktyki kończą się zaliczeniem na podstawie złożonego sprawozdania z wymaganymi pieczęciami i podpisami (sprawozdanie z praktyk). Zaliczenie praktyk jest warunkiem koniecznym do wydania legitymacji instruktorskiej. instruktor_sportu

Zajęcia odbywają się w kontakcie. Szczegółowy program i treści, a także wymagania egzaminacyjne, zasady uczestniczenia w zajęciach oraz zaliczanie nieobecności kursant otrzymuje na pierwszych zajęciach.

Kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu ze specjalnością podnoszenie ciężarów po ukończeniu części ogólnej i części specjalistycznej kursu, a także po dostarczeniu do rektoratu WSKFiT (ul. Andrzeja1, 05-800 Pruszków)  dwóch zdjęć legitymacyjnych (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisanych na odwrocie.

Kurs prowadzą:

Malwina Grądzka – była sztangistka, aktualnie trenerka II kl. jak również sędzia klasy państwowej w podnoszeniu ciężarów. Malwina Grądzka jest absolwentką Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika. Starty w zawodach rozpoczęła w wieku 15 lat w klubie sportowym WLKS Siedlce. Jest wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski w różnych grupach wiekowych. Do najważniejszych osiągnięć Malwiny Grądzkiej należą: zajęcie 8 miejsca w Mistrzostwach Europy Seniorek (Grecja 2003 r.), zajęcie 5 miejsca w Mistrzostwach Świata Juniorek do 20 lat (Białoruś 2004 r.), a także 3 miejsce w Mistrzostwach Unii Europejskiej (Polska 2009 r.). Od 2007 r. instruktorka podnoszenia ciężarów a od 2010 r. trenerka II kl. Warsztat trenerski doskonaliła w dwóch klubach sportowych: CWKS Legia Warszawa i UKS „Impuls-Warszawa”. Od 2011 r. przez trzy lata współpracowała z Kardą Narodową Juniorek do lat 17 w charakterze asystentki trenera kadry.

Arkadiusz Strzelczyk – magister Wychowania Fizycznego, absolwent WSKFiT w Pruszkowie ze specjalnością gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Jest nauczycielem wf, instruktorem podnoszenia ciężarów, kulturystyki i samoobrony. Od 1995 r. jest związany z dyscypliną podnoszenie ciężarów, początkowo jako zawodnik klubu RKS „Okęcie” Warszawa, a następnie UKS „Impuls” Warszawa. W 2007 r. rozpoczął karierę trenerską w stołecznym „Impulsie”, którego obecnie jest prezesem i głównym trenerem, doprowadzając klub do ekstraklasy ciężarowej. W 2014 r został asystentem trenera Kadry Narodowej Juniorów. Obecnie jest szkoleniowcem Młodzieżowej Kadry Polski. Jego wychowankowie odnoszą sukcesy zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.


4. Koszty

Koszt kursu:  1600 zł brutto

Wpłaty całościowej należy dokonać na konto:

ING BANK  28 1050 1924 1000 0022 6530 0083
tytułem: Podnoszenie ciężarów, imię i nazwisko kursanta

Dodatkowo opłata 150 zł brutto za wydanie certyfikatu w języku angielskim (na życzenie kursanta)

5. Rekrutacja

W celu dokonania zapisu na kurs instruktora ze specjalnością podnoszenie ciężarów należy:

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską.

Po zakończeniu kursu następuje egzamin instruktorski. Osoby, które zaliczą egzamin i wpłacają dodatkowo kwotę 150 zł brutto, otrzymują certyfikat w języku angielskim.


 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.pdf)

 Wniosek do kwestury o wystawienie  faktury (.doc)


Wniosek o przyjęcie na kurs