Zastanawiasz się nad dalszą edukacją, ale boisz się, że nie wystarczy Ci czasu? Studia podyplomowe to doskonała opcja dla zapracowanych, którzy planują dalszy rozwój. Taka forma kształcenia spotyka się z uznaniem z uwagi na swoją formę – zjazdy odbywają się w trybie zaocznym, weekendowo. Dzisiaj uczestnictwo w nich jest jeszcze bardziej komfortowe, ponieważ spotkania organizowane są głównie zdalnie, za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Studia podyplomowe trwają zazwyczaj tylko 2 semestry.

Czas trwania studiów

Zazwyczaj studia podyplomowe trwają 2 semestry, czyli 1 pełny rok akademicki. Uczelnie prowadzą 2 nabory w ciągu roku:

  • pierwszy jesienią (nauka zaczyna się w październiku, a kończy w czerwcu kolejnego roku),
  • drugi zimą (nauka zaczyna się w lutym i kończy się w marcu kolejnego roku).

Zdarzają się jednak kierunku trzy-, a nawet czterosemestralne. Zazwyczaj dotyczy to takich kierunków, na których trzeba przyswoić większą ilość materiału. Można wymienić wśród nich np. doradztwo zawodowe, wiedzę o społeczeństwie czy biologię w szkole. Oferta często kierowana jest do nauczycieli, którym zależy na podniesieniu kompetencji lub przekwalifikowaniu się. Studia trzysemestralne są wówczas podyktowane rozporządzeniem w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Mogą natomiast różnić się ilością godzin oraz ich podziałem na poszczególne tematy i zagadnienia:

  • w przypadku studiów trzysemestralnych mówimy o 400 godzinach zajęć dydaktycznych,
  • w przypadku studiów dwusemestralnych mamy do czynienia z wymiarem 300 godzin zajęć dydaktycznych.

Oczywiście do godzin przewidzianych przez program trzeba dodać jeszcze pracę własną. Tutaj już dużo zależy od indywidualnego podejścia słuchacza i tego, czy na zakończenie studiów będzie on miał do oddania pracę semestralną. Od powodzenia tego projektu zależy ocena końcowa oraz wynik egzaminu – informacje o nich umieszczane są na świadectwie wydawanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku.

Forma kształcenia podyplomowego

Studia podyplomowe odbywają się w weekendy. To zrozumiałe, ponieważ wielu uczestników, zwłaszcza na kierunkach nauczycielskich jest aktywnych zawodowo w dni robocze. W soboty i niedziele mogą natomiast oddać się edukacji i rozwijać swoje kompetencje. Okres pandemii spopularyzował zajęcia w formie e-learningowej, co pozwala zoptymalizować czas i oszczędzić pieniądze związane z dojazdem na uczelnię.