Niepubliczne uczelnie wyższe, podobnie jak uniwersytety państwowe proponują swoim absolwentom coraz szerszą ofertę studiów podyplomowych. Czym właściwie są studia podyplomowe? Na czym polega ta forma studiowania? Jak popularna podyplomówka może wpłynąć na rozwój naszej kariery?

Studia podyplomowe to forma kształcenia przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. By rozpocząć studia podyplomowe, należy posiadać dyplom studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Co ważne, obok wymogu posiadania dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia (w przypadku studiów podyplomowych dla nauczycieli II stopnia), nie ma wymogu, aby kierunek I lub II stopnia był zgodny z podejmowanym programem studiów podyplomowych. W praktyce pozwala to zarówno na podniesienie kompetencji zawodowych, jak i ich dywersyfikację. Wiele osób podejmujących tę formę kształcenia traktuje studia podyplomowe jako okazję do przekwalifikowania zawodowego. Podyplomówki są szczególnie popularne w środowisku nauczycielskim, ponieważ pozwalają na zdobycie uprawnień do nauczania dodatkowych przedmiotów.

Studia podyplomowe w Polsce

Studia podyplomowe definiuje się jako inną niż studia wyższe i studia doktoranckie formę kształcenia. Po ich ukończeniu słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. W zależności do specyfiki studiów podyplomowych program kształcenia może wymagać złożenia przez słuchacza pracy końcowej lub egzaminu końcowego.

Standardowo studia podyplomowe trwają około 4 semestry, przy czym oferta na rynku edukacyjnym jest tak bogata i zróżnicowana, iż z łatwością znajdziemy studia, których program zamyka się w 2 lub 3 semestrach – jak w WSKFiT. Wszystko de facto zależy od kierunku studiów, który chcemy realizować.

Do kogo jest skierowana oferta studiów podyplomowych?

O tym, że słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia już wiemy. Jednak nie każdy absolwent studiów wyższych podejmuje studia podyplomowe, podczas gdy inni korzystają z tej możliwości bardzo ochoczo. Od czego to zależy? Kto na studiach podyplomowych skorzysta najbardziej?

Spoglądając na ofertę studiów podyplomowych z nieco innej perspektywy szybko dostrzeżemy, jaką szansę stanowią one dla pracowników wypalonych zawodowo – dzięki nowym kwalifikacjom mogą oni podjąć pracę w innym zawodzie. Studia podyplomowe to także doskonała okazja dla wykształconych bezrobotnych, którzy mogą wybrać kolejny kierunek studiów adekwatnie do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy i swoich osobistych preferencji. Z oferty studiów podyplomowych wpisujących się w koncepcję lifelong learning mogą również korzystać menadżerowie, nauczyciele, a także pracownicy innych branż.