Rozwój osobisty

Elastyczne formy zatrudnienia:

Pojęcie elastyczności, w odniesieniu do rynku pracy, najczęściej definiowane jest jako zdolność przystosowania się do nowych warunków, na dynamicznie zmieniającym się rynku oraz umiejętność adaptacji do pojawiających się nowych rozwiązań technologicznych.

Dla pracodawcy elastyczność pracy związana jest z koniecznością dostosowywania wielu obszarów własnej działalności np. intensywności produkcji, do zapotrzebowania odbiorców, dla pracobiorcy natomiast oznacza konieczność przystosowania się do nowych rozwiązań, pojawiających się w obszarze zatrudnienia, np. czasu i miejsca pracy, czy też adekwatności kwalifikacji.

Elastyczny rynek pracy składa się z szeregu elementów, które wpływają na jego funkcjonowanie. Istotne znaczenie dla elastyczności rynku pracy mają przede wszystkim takie jego wymiary, jak: elastyczność zatrudnienia, oznaczająca zdolności przedsiębiorstwa do dopasowywania struktury zatrudnienia pracowników do zapotrzebowania i zmian w wielkości produkcji lub intensywności usług, wyznaczanych przez warunki rynkowe,elastyczność funkcjonalna, która związana jest z możliwością realizacji przez pracowników różnorodnych zadań i pełnieniem różnych funkcji wewnątrz firmy, możliwa jest wówczas, gdy pracownicy mają wszechstronne lub wieloprofilowe kwalifikacje i są gotowi do wykonywania prac na wielu stanowiskach,elastyczność finansowa, dotycząca zmienności wynagrodzenia, które zależy od wielu czynników, m.in. od realizacji zleceń, przyjętej strategii płac w przedsiębiorstwie, sytuacji występującej na rynku itp.,elastyczność czasu pracy, oznaczająca zastosowanie zróżnicowanych form organizacji czasu pracy, w zależności od zapotrzebowania na rynku na określone produkty i usługi oraz zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa,elastyczność przestrzenna, która sprowadza się do swobody miejsca świadczenia pracy, co umożliwia pracę nie tylko w przedsiębiorstwie, ale i np. w miejscu zamieszkania pracownika.

Co może podlegać uelastycznieniu?

O elastycznym zatrudnieniu możemy mówić w odniesieniu do różnych warunków związanych z wykonywaniem pracy. Przede wszystkim jednak elastyczność dotyczy obszarów, takich jak:

 • czas pracy,
 • miejsce pracy,
 • forma prawna, na podstawie której wykonuje się pracę,
 • wynagrodzenie,
 • organizacja pracy,
 • narzędzia pracy.

Możliwe formy elastycznego zatrudnienia

Pojęcie elastycznej formy zatrudnienia jest nieostre, a więc i trudne do jednoznacznego zdefiniowania, ze względu na różnorodność czynników wpływających na warunki świadczenia pracy. Jeżeli przyjąć czas pracy jako jeden z głównych kryteriów podziału, to wśród elastycznych form zatrudnienia można wyróżnić:

 • formy mało elastyczne, do których zalicza się mianowanie, umowę na okres próbny, umowę na czas wykonania pracy, umowę na czas określony, pracę sezonową;
 • formy średnio elastyczne, obejmujące takie stosunki pracy, jak: umowa przedwstępna, umowa agencyjna, umowa o pracę nakładczą, leasing pracowniczy, job sharing, praca w niepełnym wymiarze godzin;
 • formy bardzo elastyczne to przede wszystkim kontrakty menadżerskie, umowa o dzieło, umowa zlecenie, telepraca, outsourcing.

Źródło: Zeszyt informacyjny „Elastyczne formy zatrudnienia” CIiPKZ WUP Warszawa

Doradca zawodowy:

Czym zajmuje się doradca zawodowy?
Rolą doradcy zawodowego jest wsparcie Ciebie w zaplanowaniu optymalnej ścieżki kariery. Dokonując analizy predyspozycji zawodowych, umiejętności oraz zainteresowań doradca pomaga w wyborze zawodu oraz wskazuje na możliwości i środki potrzebne do osiągnięcia sukcesu w poszukiwaniu pracy. Nie tylko pomoże w poznawaniu siebie, ale także ukierunkuje Twoje działania tak, aby przyniosły Ci maksimum korzyści.
Dlaczego warto spotkać się z doradcą zawodowym?
Praca stanowi istotną część życia każdego człowieka – po studiach stanie się zapewne Twoją główną aktywnością na długie lata. Warto zadbać o to, aby nie była ciężarem, a przeciwnie – dawała przyjemność i satysfakcję. Przykro byłoby zajmować się przez większą życia, czymś czego zdecydowanie nie lubisz. Z tego powodu warto poświęcić planowaniu kariery więcej czasu niż planowaniu wakacji.

Jeżeli wciąż masz wątpliwości, co chciałbyś/-abyś robić po studiach lub masz wybrany zawód, ale nie wiesz w jaki sposób szukać pracy – umów się na spotkanie. Doradca zawodowy jest trochę jak drogowskaz. Świetnie zna rynek pracy i wymagania pracodawców, pomagając Ci sprecyzować cel, również pokaże możliwości jego realizacji.
Jak wygląda i w czym pomoże Ci konsultacja z doradcą?
Współpraca z doradcą zależy od wielu czynników i jest ustalana indywidualnie w zależności od Twoich potrzeb oraz oczekiwań. Przed pierwszym spotkaniem warto jednak przemyśleć, o czym chciałbyś/chcialabyś porozmawiać, co stanowi dla Ciebie problem lub czego się obawiasz. W ten sposób będziesz wiedział czego oczekujesz od doradcy.
Na początkowym spotkaniu będziemy analizować Twoje umiejętności i ewentualne predyspozycje. Określimy co sprawia Ci przyjemność, a czego nie lubisz robić. Wypunktujemy Twoje atuty oraz umiejętności nad którymi powinieneś jeszcze pracować, bądź kwalifikacje jakie powinieneś uzyskać. Po sporządzeniu takiego bilansu, określimy co jest Twoim celem zawodowym. Wspólnie zastanowimy się co musisz zrobić, aby ten cel osiągnąć. Doradca pomoże Ci w wyborze optymalnej drogi, a także podpowie gdzie uzyskać więcej informacji.

PAMIĘTAJ!
Doradca zawodowy ma WSPIERAĆ w wyborze zawodu , a NIE dokonać wyboru za Ciebie – efekt spotkań będzie widoczny tylko jeżeli odpowiednio się zaangażujesz.

Zakładanie własnej działalności gospodarczej:

https://promocje.taxcare.pl/google/zalozenie/1206-zalozyc-firme/

http://mambiznes.pl/firma?gclid=CKnr-NuPz7YCFYJV3godtU0AtQ

Działalność gospodarczą, można podzielić ze względu na kilka kryteriów:

1.Dochodowość

 • działalność gospodarcza, której głównym celem jest przynoszenie dochodu – taką działalność prowadzą przede wszystkim przedsiębiorstwa prywatne,
 • działalność gospodarcza nie mająca za główny cel osiąganie korzyści finansowych – taka działalność jest nastawiona na osiąganie korzyści ekonomicznych sensu largo. Działalność taka prowadzą m.in. przedsiębiorstwa komunalne, których głównym celem jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, nie zaś generowanie zysku,
 • działalność non-profit – działalność nie przynosząca zysku finansowego. Ma ona natomiast przynosić korzyści w szerokim znaczeniu (np. rozwój przedsiębiorczości, nauka, szkolenie, pomoc chorym, itp.). Działalność taka nie może generować przychodu swojemu właścicielowi. Dlatego też prowadzona jest ona najczęściej w formie fundacji.

2.Swobodę działalności

 • działalność regulowana – działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa[2]. Będzie to zatem m.in. działalność w zakresie[3]:

♣poszukiwania i wydobywania kopalin ze złóż,

♣wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, a także bronią i amunicją,

♣wytwarzania i obrotu paliwami oraz energią,

♣usług detektywistycznych,

♣ochrony osób i mienia,

♣rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,

♣przewozów lotniczych, drogowych i kolejowych,

♣prowadzenie kasyna gry,

♣kupno i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży[5],

♣organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego[6],

♣prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej; indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki lekarskiej,

♣prowadzenie stacji kontroli pojazdów.

 • działalność nieregulowana – jest to działalność, jaką można prowadzić według przepisów ogólnych, np. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.